Βιογραφικό

Ο Δρ. Ιωάννης Πέρος είναι:

  • πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΩΝ
  • Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου MARBURG
  • ειδικευμένος στη ΔΕΡΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Πανεπιστημίου του ΜΟΝΑΧΟΥ