Τατουάζ

Κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει να κάνει ένα τατουάζ, γνωρίζει πολύ καλά εξ’ αρχής την μόνιμη φύση του. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που η επιθυμία του προσώπου προστάζει την αφαίρεσή του.

Ποια είναι η διαδικασία ?
Τα λεγόμενα εξελιγμένα παλμικά Q-Switched LASERS είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των τατουάζ, με βάση την αρχή της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Οι διαφορές από τις απλές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα (μηχανική απόξεση-Dermabrassion, κρυοχειρουργική, χειρουργική αφαίρεση, διαθερμία) είναι σημαντικές, καθώς τα LASERS δρουν στο στόχο αφήνοντας σχεδόν ανέπαφο και άθικτο το υπόλοιπο δέρμα και η χρήσης τους επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί πως σε κάθε διαδικασία αφαίρεσης τατουάζ πάντα υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ανεπιθύμητων ενεργειών (αλλαγές στη χρώση του δέρματος, υπερμελαγχρώσεις ή υπομελαγχρώσεις, ατροφία, ουλές).

Αντιμετώπιση ανά περίπτωση

Πολλοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον καθορισμό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης ανά περίπτωση. Αναλυτικά, η ανατομική περιοχή, ο τύπος του δέρματος, το χρώμα, το είδος της χρωστικής, η παλαιότητα και η επαγγελματική ή ερασιτεχνική του εφαρμογή είναι τα επιμέρους δεδομένα που εξετάζονται πριν την αφαίρεση ενός τατουάζ.

Όσον αφορά την παλαιότητα, λιγότερες συνεδρίες (περίπου 6 – 8) χρειάζονται τα παλιά τατουάζ σε σχέση με τα πρόσφατα, με μεσοδιάστημα διάρκειας 1 – 2 μηνών.

Τέλος, περιγράφονται οι επιμέρους τύποι LASERS που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη των διαφορετικών χρωμάτων που αποτελούν τα τατουάζ:

  • Πράσινο: (Q-switched Alex, Q-switched Nd:YAG)
  • Σκούρο μπλε - μαύρο: (Q-switched Alex, Q-switched Nd:YAG, Pulsed dye laser)
  • Ερυθρό: (Pulsed dye laser, Q-switched Nd:YAG, Q-switched Alex)

Ακόμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξάχνωση με CO2 LASER.