Λίγα λόγια για το γιατρό

Ο Δρ. Ιωάννης Θ. Πέρος είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΩΝ, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου MARBURG και ειδικευμένος στη ΔΕΡΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Πανεπιστημίου του ΜΟΝΑΧΟΥ.